ادامه مطلب :::جلومبلی خانگی : TQ335
ادامه مطلب

TQ335مشخصات فنی


1) صفحه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب


2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوبابعاد
tq335
قیمت:


 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت