ادامه مطلب :::جلومبلی خانگی : TH235
ادامه مطلب

TH235مشخصات فنی


1) صفحه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب


2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوبابعاد
th2353
قیمت:


 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت