ادامه مطلب :::جلومبلی خانگی : TH135
ادامه مطلب

TH135مشخصات فنی


1) صفحه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب


2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوبابعاد
th1352
قیمت:


 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت